เที่ยวที่ดอยสุเทพ

posted on 26 Jan 2009 16:53 by sectionloon

                    

คำขวัญ : " ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์ "

การเดินทาง : ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1(พหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (สาย เอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก แล้วต่อด้วยทาง หลวงหมายเลข 11 ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 695 กิโลเมตร อีกทางหนึ่งคือ จาก นครสวรรค์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตากและลำปาง ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตร ทางรถโดยสารประจำทาง มีทั้งรถประจำทางธรรมดาและรถปรับอากาศ บริการระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทุกวัน ใช้เวลา เดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

รายละเอียดสอบถามได้ที่ โทร. 2725761-5 (รถธรรมดา) โทร. 2725242 (รถปรับอากาศ) และที่เชียงใหม่ โทร. 242664 ทางรถไฟ มีรถด่วน และรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ทุกวัน

สอบถามรายละเอียดกำหนดการเดินรถ ได้ที่หน่วยบริการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทยโทร. 2237010, 2237020 และที่เชียงใหม่ โทร. 242094

ทางเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด มีเครื่องบินแอร์บัส และโบอิ้ง บินประจำระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง สำรองที่นั่ง และสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 2800070, 2800080 และที่ เชียงใหม่ โทร. 211044-7

edit @ 28 Jan 2009 00:36:24 by Pop_eay@Sam

edit @ 10 Feb 2009 22:15:32 by Pop_eye@Sam

edit @ 11 Feb 2009 11:59:22 by Pop_eye@Sam

Comment

Comment:

Tweet